Юридичні питання

В Україні законом дозволено сурогатне материнство

Правове регулювання відносин сурогатного материнства відбувається окремими положеннями Сімейного кодексу України, Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року, Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» № 787 від 09.09.2013 року.

Положення Сімейного кодексу України

Ст. 123 Сімейного кодексу України регулює визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. А саме частина друга цієї статті визначає, що «в разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком і жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя».

Реєстрація дитини

П. 11, глави 1, розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року: «В разі народження дитини жінкою, якій в організм було перенесено ембріон людини, зачатий подружжям у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, державна реєстрація народження проводиться за заявою подружжя, яке дало згоду на таке перенесення. У цьому випадку одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається заява про її згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якому має бути нотаріально завірена, а також довідка про генетичну спорідненість батьків / матері або батька / з плодом ».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 787 від 09 вересня 2013 року «Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій»

Регулює порядок застосування репродуктивних методик. Пунктом 1.8 визначено, що ДРТ застосовуються за медичними показниками на підставі письмово оформленої добровільної згоди пацієнтів і з використанням Заяви пацієнта / пацієнтів щодо застосування ДРТ (існує затверджена МОЗ України форма). Пункт 1.7 Наказу № 787 визначає, що повнолітні жінка і / або чоловік мають право за медичними показаниками на проведення щодо них лікувальних програм ДРТ.

Конфіденційність

Відповідно до пункту 1.14 Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 787 від 09 вересня 2013 року «Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій» медична допомога за методиками ДРТ надається в умовах конфіденційності відповідно до статті 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Вимоги до сурогатної матері

В Україні Сурогатною матір’ю може бути повнолітня дієздатна жінка за умови наявності власної здорової дитини, її письмово оформленої, добровільної згоди, а також за відсутності медичних протипоказань (пункт 6.4. Наказу № 787).

Батьки дитини – іноземні громадяни

Якщо батьками дитини, народженої сурогатною матір’ю, є іноземні громадяни, вони повинні повідомляти адресу тимчасового проживання до моменту оформлення документів та виїзду з країни для здійснення патронажу спеціалістами з педіатрії та спостереження (пункт 6.8. Наказу № 787).

Регулювання процесу договорами

Крім суто правових аспектів сурогатного материнства, визнання і реєстрації батьківства, існує дуже багато цивільно-правових питань, що виникають між подружжям та сурогатною матір’ю. Ці відносини регулюються договорами. Таким чином, виходячи з норм чинного законодавства України, весь процес сурогатного материнства є легітимним.

Ми здійснюємо юридичний супровід наших Клієнтів, сурм і донорів протягом усього часу перебування в програмі.

Зв’язатися з нами